کارکنان

 علی حجتی      کارشناس عمران

غلامرضا جرات    کارشناس عمران

سمیرا آقایی    کارشناس مالی ومسئول امور اداری

رضا گوزل زاده     کارشناس اداری

علیرضا ترکاشوند       مشاور حقوقی

بهروز ساریخانی   کارشناس بازرگانی و مسئول IT

فاطمه قاسمی   کارشناس بازرگانی

میلاد طالبی       انباردار


سعید عسگری   کارشناس ماشین آلات