به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، امروز در بازار قیمت طلا و سکه نسبت به روز گذشته روند نزولی را تجربه کرده است.

قیمت طلا کاهش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۳۷۶,۲۰۰ (سه میلیون و سیصد و هفتاد و شش هزار و دویست ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۸ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۴۰,۴۰۰,۰۰۰ (چهل میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۵ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۲۲,۸۰۰,۰۰۰ (بیست و دو میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۳۲ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با کاهش ۱.۳۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و هشتصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۶,۴۵۹ (چهل و شش هزار و چهارصد و پنجاه و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

یورو مبادله ای، امروز به ۵۰,۳۳۲ (پنجاه هزار و سیصد و سی و دو ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۶ درصدی داشته است.

پوند، امروز به ۷۵,۹۰۰ (هفتاد و پنج هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۳ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات مبادله ای با افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۲,۶۵۰ (دوازده هزار و ششصد و پنجاه ) تومان معامله شد.