مزایده


فراخوان شرکت جاهد برای خرید 60 هزار تن ذرت دامی غیرتراریخته وارداتی

فراخوان شرکت جاهد برای خرید 60 هزار تن ذرت دامی غیرتراریخته وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به کالاهای اساسی، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 60 هزار تن ذرت دامی غیرتراریخته وارداتی برگزار کند.