به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صنایع خدمات روستایی عشایری جاهد، صنایع کشاورزی در اروپا، آسیا و آمریکا با حمایت گسترده عمومی به شکلی جدی مزارع کشاورزی خود را به سمت استفاده همزمان از زمین برای پنل های خورشیدی و کشاورزی پیش برده اند. 

در اروپا، پنل های خورشیدی روی انواع مختلف محصولات از جمله درختان میوه قرار می گیرند. در همین حال، در چین، از این ایده برای معکوس کردن بیابان‌زایی استفاده می‌شود که به معنای واقعی کلمه از پنل‌های خورشیدی برای سبز کردن بیابان‌های سابق استفاده می‌کند.

مطالعات علوم اجتماعی در آمریکا نشان داده است که صنعت فتوولتائیک (فناوری تبدل نور به الکتریسیته)، کشاورزان و عموم مردم مشتاقانه منتظر اجرای چنین پروژه هایی هستند.

بررسی‌ها در مناطق روستایی آمریکا، از میشیگان تا تگزاس، نشان می‌دهد که درصورت یکپارچه شدن صنعت کشاورزی، 81.8 درصد از مردم به احتمال زیاد از توسعه انرژی خورشیدی در جامعه خود حمایت می‌کنند. ساکنان روستاها عموماً ایده حفظ مشاغل کشاورزی، افزایش درآمد حاصل از فروش انرژی و این واقعیت را دوست دارند که این فرایند می تواند منبع درآمد مداومی باشد.