به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، نشریه ویتنام پلاس نوشت ویتنام به دنبال دستیابی به هدف به صفر رساندن انتشار گازهای گلخانه ای تا سال 2050 است.

لی مین هوان وزیر کشاورزی و توسعه روستایی ویتنام گفت:" مصرف کنندگان در سراسر جهان توجه بیشتری به نحوه تولید یک محصول و اینکه آیا این محصول بر محیط زیست و سلامت جامعه تأثیر می گذارد یا استانداردهای جهانی را نقض می کند یا خیر، دارند."

وی افزود این شرایط فرصتی برای تغییر موقعیت بخش کشاورزی ویتنامی در وضعیت رشد سبز جهانی است.

وی تاکید کرد پروژه در حال اجرا برای ترویج توسعه پایدار 1 میلیون هکتاری مزارع برنج با کیفیت بالا و  انتشار کم کربن در منطقه دلتای مکونگ تا سال 2030 توسط سازمان های بین المللی به عنوان اولین مورد در نوع خود و الگویی آتی برای ترویج کشاورزی سبز ارزیابی شده است. 

هدف این پروژه ایجاد یک اکوسیستم برای بخش برنج با ترکیبی بین تولید و بهبود کیفیت است. سیاست های جدید بسیاری در طول اجرای پروژه اعمال شده است که از جمله آنها می توان به پرداخت اعتبارات کربن بر اساس نتایج، ارتباط تولیدات کم آلاینده با رشد سبز، توسعه اقتصاد کشاورزی دایره ای با بهینه سازی محصولات جانبی تولید برنج اشاره کرد. هدف از این پروژه توسعه کشاورزی سبز، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش کیفیت این محصول است که آن را به یک علامت تجاری برنج ویتنامی تبدیل می کند.