به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۶۵ (دو هزار و شصت و پنج) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۴ درصدی داشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۴۸۷,۵۰۰ (دو میلیون و چهارصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی به ۲۹,۴۵۰,۰۰۰ (بیست و نه میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۶ درصدی داشته است.

همچنین نیم سکه با کاهش ۰.۱۹ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۲۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۴۹,۹۵۰ (چهل و نه هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۷ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای با کاهش نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۳۴ (چهل و دو هزار و نهصد و سی و چهار ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۴,۳۴۶ (پنجاه و چهار هزار و سیصد و چهل و شش ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۷ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۳,۷۶۰ (سیزده هزار و هفتصد و شصت ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۱۰ (یک هزار و هفتصد و ده ) تومان قیمت خورد.