به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، فریبرز عباسی مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری گفت برنامه ما این است تا سال ۱۴۱۱ در راستای اهداف سند امنیت غذایی دانش‌بنیان، بیش از دو میلیون هکتار اراضی آبی کشاورزی را به سیستم‌های آبیاری هوشمند تجهیز کنیم.

عباسی افزود: به منظور تحقق این برنامه تاکنون ۵۰ پایلوت هوشمندسازی برای انواع روش‌های آبیاری در سطح پنج هزار هکتار از اراضی آبی کشاورزی کشور اجرا شده است.

وی اظهار داشت: تقریبا در همه استان‌ها، پایلوت هوشمندسازی سیستم‌های آبیاری اجرا می‌شود و برخی استان‌ها مانند اصفهان ۱۰ تا ۱۵ پایلوت را اجرا کرده‌اند.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: نتایج برخی از پایلوت‌ها نشان می‌دهد که هوشمندسازی سیستم‌های آبیاری موجب افزایش ۵۰ درصد عملکرد تولید، ارتقای بیش از ۵۰ درصد بهره‌وری و کاهش حدود ۲۰ درصدی آب آبیاری شده است.

وی گفت: معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی مصمم است، سیستم‌های هوشمند آبیاری را با توجه به مزیت‌های آن در اراضی آبی کشاورزی توسعه دهد.

عباسی با بیان این که هوشمندسازی سیستم‌های آبیاری شامل دو بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است، اذعان داشت: بخش نرم‌افزاری شامل داده‌ها و اطلاعات ماهواره‌ای و بخش سخت‌افزاری شامل سنسورها برای اندازه‌گیری رطوبت و دمای خاک و سایر پارامترها است.