به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بازار امروز شاهد روند صعودی عمده قیمت ها در مقایسه با معاملات روز گذشته است.

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۷۲۷,۶۰۰ (دو میلیون و هفتصد و بیست و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵ درصدی داشته است.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۳,۷۸۰ (پنجاه و سه هزار و هفتصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۵ درصدی داشته است.

همچنین دلار مبادله ای بدون تغییر نسبت به روز قبل ، ۴۲,۹۲۲ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و دو ) تومان معامله شد.

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۸,۵۹۳ (پنجاه و هشت هزار و پانصد و نود و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۸ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۸۵۰ (چهارده هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۸۵ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و پنج ) تومان قیمت خورد.

قیمت سکه امامی به ۳۱,۸۰۰,۰۰۰ (سی و یک میلیون و هشتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۷ درصدی داشته است.

نیم سکه، امروز به ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ (هفده میلیون و نهصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.