بایگانی نوشته‌ها


فراخوان خرید مقدار 3000 تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

فراخوان خرید مقدار 3000 تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی

در راستای تلاش ها برای تامین نیاز بازار به مواد پروتئینی به ویژه گوشت قرمز، شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد درنظر دارد فراخوانی را برای خریداری 3 هزار تن گوشت گوساله منجمد برزیلی وارداتی برگزار کند.