به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، در جلسه روز دوشنبه 8 آبان 1402 با حکم آقای عبدالهادی مطلق مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره موسسه جهاد استقلال ، آقای دکتر علی افروس بعنوان نائب رئیس و عضو جدید هیئت مدیره این شرکت منصوب شد و از زحمات آقای محمد صالح محمدی نیز تقدیر به عمل آمد.