بایگانی نوشته‌ها


بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت جاهد از نمایشگاه متافو در تهران

بازدید مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت جاهد از نمایشگاه متافو در تهران

مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل و دکتر علی افروس نایب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد در بازدید از نمایشگاه متافو از غرفه شرکت چینی ارائه دهنده خدمات حرفه ای در صنعت متالوژی، فولاد و آهن آلات دیدن کردند.